Ville Soimetsä

Historian ymmärrys on yhteiskunnallisten rakenteiden ja inhimillisen olemisen ymmärrystä, miksi-kysymyksiin vastaamista, tiedettä joka on samalla lähellä taidetta. Siinä ovat avuksi uteliaisuus, kylmäpäisyys ja empatia.

Olen valtiotieteiden tohtori ja työskentelen yliopisto-opettajana Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineessa. Tutkimustyössäni olen erikoistunut aatteisiin, mentaliteetteihin sekä politiikan ja kulttuurin rajapintoihin. Väittelin vuonna 2014 kirjailija Olavi Paavolaisen 1930-luvun kulttuurikriitikistä. Vuoden 2020 alusta johdan Teiniliitto, vimma ja rakkaus – tutkimusprojektia, jossa syvennytään Suomen suurimman nuorisojärjestön ja koko koulujärjestelmän historiaan 1960- ja 1970-luvuilla, säilyttämisen ja uudistamisen kitkaan ja sukupolvimurrokseen. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.