Visa Kurki

Olen oikeustieteen tutkija, erityisalana oikeusteoria ja -filosofia. Olen keskittynyt tutkimuksessani ennen kaikkea siihen, kenet oikeusjärjestelmä laskee subjekteiksi ja kenet objekteiksi. Perinteisesti subjekteja ovat lähinnä olleet ihmisyksilöt ja tietyt yhteisöt, kuten osakeyhtiöt. Viime aikoina tilanne on muuttunut ja esimerkiksi joitakin eläimiä ja tiettyjä luonnon osia (mm. jokia) on kohdeltu subjekteina. Kysymys on polttava myös tekoälyn aseman näkökulmasta.

Olen saanut useita palkintoja tutkimuksestani, ja siihen on viitattu mm. amerikkalaisissa eläinten juridista asemaa koskevissa oikeudenkäynnessä.

Olen myös julkaissut kirjan Haluatko juristiksi? (Kauppakamari 2014/2019), joka toimii yleisenä johdatuksena oikeustieteeseen sekä valmentaa oikeustieteellisen pääsykokeisiin. Kirjasta on otettu neljä painosta; toinen, uudistettu laitos valmistui vuonna 2019.