Nuorten Tiedeakatemia esitteli innovatiivisia lähestymistapoja tiedeneuvonantoon

Nuorten Tiedeakatemia järjesti toisen ”Nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä” -projektin työpajan osana kansainvälistä the Future of Science Advice in Europe -symposiumia. Symposium pidettiin  Helsingissä marraskuussa 2019. 

Symposiumin osana järjestetty Nuorten Tiedeakatemian työpaja oli nimeltään “Innovative Approaches to Science Advice”. Työpajan aikana esiteltiin muutama innostava esimerkki erilaisista tavoista saattaa tutkijoita ja päättäjiä yhteen. Halusimme myös antaa osallistujille jotain kotiinviemisiksi, joten työpajan toinen osuus koostui Erätauko -säätiön järjestämästä dialogisen Erätauko -keskustelumetodin demonstraatiosta.

Symposium keräsi yhteensä 150 tiedeneuvonantajaa, valtionhallinnon edustajaa, tutkijaa, poliittikkoa sekä tiedeakatemioiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajaa yhteen keskustelemaan tutkitun tiedon roolia hallinnossa. Symposiumin järjestivät SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies), Suomalainen Tiedeakatemia ja Suomen Akatemia. Tapahtuman suojelijana toimi Valtioneuvoston kanslia.

Lue koko raportti työpajasta ja symposiumista englanniksi

Vuoden mittainen Nuorten Tiedeakatemian ”Nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä” -projekti polkaistiin käyntiin syyskuussa 2019. Projektin aikana pyrimme löytämään uusia lähestymistapoja tutkijoiden ja päättäjien yhteen saattamiseksi ja keskinäisen ymmärryksen lisäämiseksi. Tavoitteena on erityisesti tukea nuoria tutkijoita tiedeneuvonantajuuden polulla ja rakentaa heille koko Euroopan laajuista ääntä. Projektia rahoittaa Tiina ja Antti Herlinin säätiö.