Nuorten Tiedeakatemia osallistui näkyvästi ALLEA:n yleiskokouksen ohjelmaan

Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvosto isännöi eurooppalaisten tiedeakatemioiden muodostaman ALLEA:n yleiskokousta 5.–6.5. (ALLEA = All European Academies). Nuorten Tiedeakatemia oli näkyvästi mukana yleiskokouksen yhteydessä pidetyssä Across Boundaries in Science -symposiumissa Mona Mannevuon erinomaisen puheenvuoron Interdisciplinarity as a strategy ja Jenni Raitoharjun johtaman keskustelukanavan myötä. Molemmat tarkastelivat tieteidenvälisen tutkimuksen mahdollisuuksia ja riskejä nuoren tutkijan näkökulmasta. Jälkimmäisen kokouspäivän suljetussa Business Meetingissä Nuorten Tiedeakatemia johti keskustelukanavaa nuorten tiedeakatemioiden ja muiden tiedeakatemioiden yhteistyöstä niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla.