Mona Mannevuo

Olen monitieteisen humanistis-yhteiskuntatieteellisen taustan omaava nuori tutkija. Tammikuussa 2021 aloitan työn tutkijatohtorina Turun ihmistieteiden tutkijakollegiumissa (TIAS). Projektini Organising the Disorganised: Social Engineering in Post-War Finland, 1945–1955 tarkastelee sosiaalista insinööritaitoa biopoliittisena työkaluna, jolla kohennetaan työväestön hyvinvointia ymmärtämällä ihmisruumis optimoitavana inhimillisenä koneena. Tutkimus osallistuu vireään keskusteluun siitä, millä tavoin neurotieteellisiä ja behavioristisia malleja tulisi soveltaa tiedeperusteiseen päätöksentekoon.

Vertaisarvioitu monografiani Ihmiskone töissä. Sotienjälkeinen Suomi tehokkuutta tavoittelemassa julkaistiin Gaudeamuksen kustantamana lokakuussa 2020. Teoksessa tarkastelen sitä, miten suomalaiset sosiaaliset insinöörit näkivät ihmisen koneena, jonka toimintoja oli mahdollista muovata ja kohentaa taistelussa teollisen yhteiskunnan ikuisia vihollisia kuten uupumusta, laiskuutta ja epäjärjestystä vastaan. Tutkimustyöni ohella johdan Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaa hanketta Viestintää yli rajojen: politiikan, tieteen ja viestinnän muuttuva kenttä ja toimin Ylen kolumnistina.

https://mmannevuo.wordpress.com

Kuva: Katariina Salmi