Heli Huhtamaa

Ilmastonmuutos asettaa vakavia haasteita ihmisten hyvinvoinnille ja toimeentulolle – tänään ja tulevaisuudessa. Mitä todennäköisemmin osa näistä haasteita on ennenkokemattomia ihmiskunnan historiassa. Maapallon ilmasto on kuitenkin vaihdellut myös menneisyydessä ja näillä vaihteluilla on ollut yhteiskunnallisia vaikutuksia, tosin usein pienemmissä mittakaavoissa. Tutkimalla miten nämä menneisyyden ilmastonvaihtelut ovat vaikuttaneet ihmisiin historiallisina aikoina, voimme saada arvokkaita vertailuesimerkkejä siitä, miten pystymme mahdollisesti sopeutumaan tulevaisuuden haasteisiin.

Tutkin ilmastohistoriaa: ihmisen ja ilmaston välisiä suhteita menneisyydessä. Oma tutkimukseni tarkastelee sekä 1) ilmaston vaikutuksia ihmisen toimeentuloon ja hyvinvointiin että 2) ihmisen sopeutumista menneisyyden ilmastoon. Tutkimuskohteenani on pääasiassa Pohjoismaat ja Koillis-Eurooppa, keskiajalta 1800-luvulle saakka.

Taustani nojaa sekä historian että ilmastotieteiden aloihin ja suoritin tohtorintutkintoni yhteisohjauksessa Sveitsissä ja Suomessa. Väittelin vuonna 2017 kaksoisväitöskirjalla Bernin yliopistossa ilmastotieteistä ja samana vuonna Itä-Suomen yliopistossa historiasta. Työskentelen tällä hetkellä ympäristö- ja ilmastohistorian tutkimusryhmässä, mikä on yksi Bernin yliopiston Oeschger Centre for Climate Change Research (OCCR) -keskuksen ryhmistä.

Kotisivu: https://www.hist.unibe.ch/ueber_uns/personen/huhtamaa_heli/index_ger.html

Twitter: @HeliHuhtamaa