Henri Olkoniemi

Kysyttäessä, mikä on ihmisen tärkein aisti, tyypillisin vastaus on näköaisti. Eikä ihme, näköaistin avulla pystymme suoriutumaan monista tehtävistä, ja sen avulla voit muun muassa lukea tätä tekstiä. Koska näköaisti on tärkeässä roolissa ihmisen toiminnassa, katsetta seuraamalla voidaan saada selville monenlaisia asioita ihmisen tiedonkäsittelystä, esimerkiksi luetun ymmärtämisestä. Silmät ovat tässä mielessä sielun peili, kuten sanonta kuuluu. Minä tutkin kielen ymmärtämiseen ja visuaaliseen havaitsemiseen liittyviä tekijöitä, pääosin hyödyntäen katseenseurantamenetelmää. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, kuinka ihmiset ymmärtävät kieltä, jossa tarkoitetaan muuta kuin mitä kirjaimellisessa mielessä on sanottu tai kirjoitettu.

Väittelin psykologian tohtoriksi Turun yliopistosta vuonna 2019. Tällä hetkellä työskentelen Suomen Akatemian rahoittamana tutkijatohtorina Oulun yliopiston psykologian oppiaineessa ja luotsaan projektiani Muutokset ironian ymmärtämisessä elinkaaren aikana. Ironiaa käytetään useammin kirjoitetussa viestinnässä kuin kasvokkain käytävissä keskusteluissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ironian ymmärtämiskyvyn on havaittu olevan heikompaa lapsilla ja ikääntyneillä, mutta syitä tähän ei täysin tunneta. Projektissani selvitetään, miten terveet lapset ja ikääntyneet ymmärtävät kirjoitettua ironista kieltä ja voimmeko auttaa heitä ymmärtämään sitä paremmin. Tämä tieto on tärkeää, jotta voimme ymmärtää kielen ymmärtämiskyvyssä elinkaaren aikana tapahtuvia muutoksia.

Twitter: @holkoniemi
Kotisivu: https://olkoniemi.com