Ilkka Törmä

Tutkimukseni käsittelee soluautomaattien ja tiilitysten matemaattista teoriaa. Tiilitys saadaan aikaiseksi peittämällä ääretön kaksiulotteinen pinta geometrisilla kuvioilla eli tiilillä. Erimuotoiset tiilet tuottavat erilaisia tiilityksiä, joiden ominaisuuksia pyrin selvittämään. Tutkin esimerkiksi tavallisten tiilitysten yhteyksiä sellaisiin tiilityksiin, joissa sallitaan etäällä olevien tiilten vaikuttaa toisiinsa jollakin tavalla.

Soluautomaatit taas ovat dynaaminen ja laskennallinen malli, jossa suuri määrä identtisiä yksinkertaisia koneita muodostaa yhdessä monimutkaisen kokonaisuuden. Soluautomaatteja voidaan mallintaa tietynlaisten tiilitysten avulla, ja näiden teorioiden välillä onkin paljon yhtäläisyyksiä. Tällä hetkellä teen tutkimusta Suomen Akatemian rahoittaman henkilökohtaisen projektin puitteissa (2017-2020).