Jaakko Hirvelä

Tutkimukseni painottuu filosofian osa-alueeseen, jota kutsutaan tietoteoriaksi. Tietoteoria tutkii tietoon liittyviä kysymyksiä, kuten ”mitä tieto on?”, ”onko meillä tietoa?”, ”mitä on rationaalisuus?”, ”milloin on oikein uskoa jotain?” ja ”onko tieto itsessään arvokasta?” Minua on kiinnostanut erityisesti tiedon luonne, sen loogiset ominaisuudet, sekä yhteys muihin tietoon liittyviin käsitteisiin.

Väitöskirjassani tutkin ajatusta, että tieto vaatii sitä, ettei olisi helposti voinut erehtyä. Selvensin tämän turvallisuusehtona tunnetun ehdon ominaisuuksia ja sovelsin sitä erinäisiin tieto-opillisiin ongelmiin. Tutkin esimerkiksi minkälainen vaikutus erimielisyydellä voi olla siihen, tiedämmekö jotain. Viime aikoina olen tutkinut hyve-tietoteorian ja turvallisuusehdon välistä suhdetta, tiedollisia kykyjä ja laajentuvan kognition mahdollisia vaikutuksia tietoon. Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina ERC-rahoitetussa projektissa ”Competence and Success in Epistemology and Beyond” Helsingin yliopistossa.

Lisätietoja tutkimuksestani löytyy kotisivultani.