Jenna Vekkaila

Miten tutkijaksi kehitytään? Mitkä tekijät kantavat yli tutkijan urapolun kriittisten kohtien ja siirtymien?  Mikä innostaa väitöskirjantekijää, ja saa hänet sitoutumaan pitkään ja haastavaan projektiin? Miten uuden tiedon luomisen käytäntöjä opitaan? Nämä kysymykset muun muassa ohjaavat tutkimustani tohtorikoulutuksen ja tutkijan urapolkujen kentällä. Tutkin oppimisen, hyvinvoinnin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmiöitä erityisesti STEM – aloilla. Tutkimuksellani on aina vahva kehittämistavoite: Miten tutkimustulosten pohjalta tulisi kehittää koulutuksen käytäntöjä ja prosesseja? Teen tutkimustani osana laajempaa kansainvälistä tohtori- ja tutkijakoulutuksen tutkimusryhmää (From PhD. Student to Academic Expert; https://researchondoctoraleducation.wordpress.com/ )

Olen taustaltani kasvatustieteilijä, kasvatuspsykologi ja oppimisen tutkija. Väittelin vuonna 2014 kasvatustieteen alan artikkeliväitöskirjalla ”Doctoral student engagement – The dynamic interplay between students and scholarly communities”. Tällä hetkellä työskentelen pedagogisena yliopistonlehtorina Yliopistopedagogiikan keskuksessa (HYPE) Helsingin yliopistossa. Tehtäviini kuuluu yliopistopedagogisen tutkimuksen tekemisen lisäksi yliopistopedagogisen koulutuksen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen sekä pedagogisena asiantuntijatukena toimiminen tiedekunnille ja koulutusohjelmille.