Jiri Pyörälä

Tutkin puun muodostumista ja sen ominaisuuksia. Parempaa ymmärrystä puun muodostumisesta tarvitaan, jotta metsänhoidossa voidaan huomioida puun ominaisuuksien vaikutukset esimerkiksi puuston hiilensidontaan, ja puun laatuun teollisena raaka-aineena. Puun ominaisuudet liittyvät myös puiden sieto- ja palautumiskykyyn muuttuvassa ilmastossa.

Heti metsäopintojeni alussa kiinnostuin siitä, että miten puut tekevät puuta. Väittelin Helsingin yliopistosta vuonna 2020 aiheenani laserkeilauksen käyttö puuaineen ominaisuuksien arvioimisessa puissa. Laserkeilauksen merkitys luonnonvarojen kartoittamisessa kasvaa koko ajan, kun aineistojen kattavuus, tarkkuus ja yksityiskohtaisuus paranevat. Työskentelen nyt Helsingin yliopiston ja Paikkatietokeskuksen yhteisenä tutkijatohtorina. Yhdistän pistepilvidataa puiden runkojen ja latvusten geometriasta lustomittausdataan rakentaakseni malleja, joilla ennustaa puuaineen vedenkuljetuskykyä, mekaanista kestävyyttä, ja esimerkiksi sahatavaran oksaisuutta. Mallit palvelevat tulevaisuudessa täsmällisempää ja kestävämpää metsävarojen hallintaa ja käyttöä.