Jonne Niemi

Tutkimukseni keskittyy korkeanlämpötilan tuhkakasauma- ja korroosiokemiaan. Vaikka olen kemiantekniikan asiantuntija ja keskityn teollisuuden haasteisiin ja prosesseihin, lähestyn tutkimuskysymyksiä perustutkimuksen kautta. Käytännön sovelluksissa korkeanlämpötilan korroosiomekanismit ovat usein hyvin monimutkaisia. Korroosioon vaikuttavat muun muassa lejeeringin koostumus, lämpötila, ilmakehän sekä kerrostuman koostumus. Lisäksi kerrostuman koostumus ja morfologia voivat muuttua paikallisen lämpötilan ja korroosiotuotteiden vaikutuksesta.

Monimutkaisten ongelmien ratkominen lähtee niiden pilkkomisesta pienempiin ja yksinkertaisempiin osatekijöihin. Perustavanlaatuisten prosessien ja mekanismien kuten diffuusion ja faasimuutosten ymmärtäminen ja tunnistaminen tarjoaa parempaa ymmärrystä monimutkaisiin ja dynaamisiin ympäristöihin, jonka johdosta voidaan suunnitella kestävämpiä, ympäristöystävällisempiä ja tehokkaampia teollisia ratkaisuja.

Valmistuin tekniikan tohtoriksi Åbo Akademista 2019 ja toimin sen jälkeen kaksi vuotta tutkijatohtorina Aalto-yliopistossa metallurgisten prosessien termodynamiikan ja mallinnuksen tutkimusryhmässä. Aloitin 2022 alussa Åbo Akademissa Suomen Akatemian rahoittamana tutkijatohtorina.