Juha Saarinen

Paleontologia on eliölajiston, ekosysteemien ja ilmaston muuttumisen tutkimista ”syvän ajan” mittakaavassa (ulottuen tuhansista satoihin miljooniin vuosiin sitten) perustuen fossiiliaineistoon. Omassa tutkimustyössäni olen keskittynyt tutkimaan nisäkkäiden, erityisesti suurten kasvinsyöjänisäkkäiden paleoekologiaa ja evoluutiohistoriaa. Painopisteenä on erityisesti selvittää miten ilmaston ja ympäristön ominaisuuksien (esimerkiksi kasvillisuuden) muuttuminen eri puolilla maailmaa on vaikuttanut suurten kasvinsyöjänisäkkäiden (esimerkiksi norsueläinten) ravinnon muutoksiin, ja miten nämä heijastuvat evolutiivisina muutoksina esimerkiksi hampaiden muodon ja ruumiin koon muuttumisena ajan myötä. Tarkoituksena on myös löytää lainalaisuuksia, joiden perusteella esimerkiksi fossiilisista kasvinsyöjänisäkkäiden hampaista mitattavien ominaisuuksien tai ruumiin koon jakautumista muinaisissa nisäkäsyhteisöissä voidaan käyttää ilmaston ja kasvillisuuden rekonstruointiin eri puolilla maapalloa viimeisen 65 miljoonan vuoden aikana. Tällainen tutkimus antaa myös pohjatietoa nykyisten, ihmistoiminnan aikaansaamien ympäristön ja ilmaston muutosten voimakkuudesta ja ennen kaikkea nopeudesta suhteessa siihen mihin tahtiin tällaiset muutokset ovat tyypillisesti tapahtuneet miljoonien vuosien aikaskaalassa.

Tutkimustyössäni olen osallistunut useisiin kansainvälisiin tutkimusyhteistyöprojekteihin, muun muassa Yhdysvaltojen tiedeakatemian rahoittamaan IMPPS-projektiin, jossa selvitettiin nisäkkäiden ruumiin koon evoluution ja suuren mittakaavan ympäristönmuutosten yhteyksiä. Olen vieraillut useissa eurooppalaisissa, afrikkalaisissa ja pohjoisamerikkalaisissa luonnontieteellisissä museoissa ja tutkimusinstituuteissa tutkimassa nisäkkäiden fossiileja. Vuosina 2015–2017 työskentelin vierailevana tutkijatohtorina Lontoon luonnontieteellisessä museossa Englannissa. Olen myös osallistunut tieteellisenä asiantuntijana paleontologisiin/arkeologisiin kaivauksiin Espanjassa. Tällä hetkellä pääprojektini on norsueläinten ravinnon muutosten ja hampaiston evoluution tutkiminen Itä-Afrikassa, tarkoituksena selvittää miten ilmaston ja kasvillisuuden muutokset viimeisen 20 miljoonan vuoden aikana ovat vaikuttaneet näihin. Työn aikana olen vieraillut tutkimassa useita museokokoelmia Keniassa, Ugandassa ja Tansaniassa.