Juhana Riekkinen

Teknologinen kehitys on aina vaikuttanut merkittävästi myös oikeuden kehitykseen – ja päinvastoin. Digitalisaation edetessä ja yhteiskuntien toiminnan sitoutuessa yhä tiiviimmin tietoverkkoihin tarve tutkia oikeuden sekä tieto- ja viestintätekniikan välisiä suhteita, liittymäkohtia, vuorovaikutusta ja ristiriitoja kasvaa entisestään. Oikeustieteen alalla näitä kysymyksiä on tarkasteltu muun muassa oikeusinformatiikaksi nimitetyn, varsin laajan tutkimus- ja opetusalan puitteissa. Prosessioikeuden tutkimuksessa tarkastelu puolestaan kohdistetaan erityisesti tuomioistuinmenettelyyn ja muihin prosesseihin, joiden avulla aineellista oikeutta toteutetaan. Oma mielenkiintoni tutkijana on keskittynyt näille kahdelle alalle ja erityisesti niiden väliseen leikkauspisteeseen.

Työskentelen Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa yliopistonlehtorina. Vastaan oikeusinformatiikan opetuksesta, ja aiemmin olen toiminut myös prosessioikeuden opetustehtävissä. Vuonna 2019 julkaistu väitöskirjani käsitteli sähköisiä todisteita rikosprosessissa, ja olen tutkinut myös esimerkiksi todisteiden hyödyntämiskieltoihin, verkkopetoksiin ja rikosasian vastaajan selitystaakkaan liittyviä kysymyksiä. Nykyisiin tutkimusintresseihini lukeutuvat muun muassa tietotekniikan erilaiset vaikutukset oikeusprosesseihin, uusiin teknologioihin liittyvät tietosuoja- ja tietoturvakysymykset sekä sananvapaus tietoverkkoympäristössä.

Kuva: Marko Junttila