Juli Mansnérus

Tutkin lääkkeiden ja terveysteknologian kaupallistamiseen ja markkinoille saattamiseen liittyviä oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä. Tällä hetkellä poikkitieteellisen tutkimukseni painopisteet ovat uusien, innovatiivisten lääkkeiden, yksilöllistettyjen terapioiden ja terveysteknologioiden kaupallistamisen oikeudellisissa haasteissa. Olen mukana monialaisessa DECIDER-konsortiossa, johon osallistuu tutkijoita 14 EU-maasta. Tavoitteenamme on kehittää diagnostisia työkaluja ja löytää lääkeyhdisteitä munasarjasyöpäpotilaille, joille kemoterapia ja muut tavanomaiset hoidot eivät toimi sekä saattaa uusia hoitomuotoja markkinoille eettisesti ja oikeudellisesti kestävällä tavalla. Suoritin oikeustieteellisen tutkimuksen ohella Edinburghin yliopistossa maisteritutkinnon translaationaalisen lääketieteen alalla vuonna 2014, jonka jälkeen syventymiseni lääketieteeseen on jatkunut. Olen myös vuodesta 2008 lähtien kartuttanut laajan kokemuksen asianajotehtävistä immateriaalioikeuden ja lääke- ja terveyssektorin juridiikan parista sekä hoitanut useita luottamustoimia, kuten toiminut HUS:in Eettisessä lautakunnassa ja useiden organisaatioiden hallituksissa tai neuvostoissa. Vuonna 2019 Suomen Asianajajaliitto myönsi minulle oikeusvaikuttajatunnustuksen kategoriassa ”Nuori asianajaja”, jolloin minut myös kutsuttiin Nuorten Tiedeakatemian jäseneksi.