Juli Mansnérus

Tutkin lääkkeiden ja terveysteknologian kaupallistamiseen ja markkinoille saattamiseen liittyviä oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä. Tällä hetkellä tutkimukseni painopisteet ovat uusien, innovatiivisten lääkkeiden, yksilöllistettyjen terapioiden ja terveysteknologioiden kaupallistamisen oikeudellisissa haasteissa. Toimin hiljattain tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa monialaisessa tutkimushankkeessa ”Personalised medicine to predict and prevent Type 1 Diabetes”. Suoritin oikeustieteellisen tutkimuksen ohella Edinburghin yliopistossa maisteritutkinnon translaationaalisen lääketieteen alalla vuonna 2014.  Olen tutkimuksen ohessa myös vuodesta 2008 lähtien kartuttanut laajan kokemuksen asianajotehtävistä immateriaalioikeuden ja lääke- ja terveyssektorin juridiikan parista ja toiminut Counselina Hannes Snellman Asianajajatoimisto Oy:ssä. Olen tekijänoikeusneuvoston varapuheenjohtaja. Olen lisäksi vuodesta 2013 alkaen toiminut Suomen Asianajajaliiton Asianajajatutkintolautakunnan sihteerinä. Vuonna 2019 Suomen Asianajajaliitto myönsi minulle oikeusvaikuttajatunnustuksen kategoriassa ”Nuori asianajaja”, jolloin minut myös kutsuttiin Nuorten Tiedeakatemian jäseneksi ja valittiin hallitukseen.  Toimin myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Eettisen toimikunnan varajäsenenä.