Jutta Viinikainen

Terveydellä ja työllä on tärkeä merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Tutkimuksessani yhdistän nämä kaksi teemaa tarkastelemalla terveyden ja terveyskäyttäytymisen merkitystä työmarkkinoilla sekä sitä, miten lapsuuden terveys heijastuu myöhempiin työmarkkinatulemiin. Hyödynnän tutkimuksessani yksilötason aineistoja, jotka sisältävät tietoja mm. terveydestä, terveyskäyttäytymisestä, geneettisestä taustasta, perhetaustasta sekä koulutus- ja työmarkkinatulemista. Tutkimukseni kuuluu taloustieteen, erityisesti terveystaloustieteen, oppilaan, mutta teen tutkimuksessani yhteistyötä lääketieteilijöiden, geneetikkojen, psykologien ja liikuntatieteilijöiden kanssa.

Väittelin vuonna 2012 Jyväskylän yliopistosta teemasta persoonallisuuden merkitys työmarkkinoilla. Tällä hetkellä työskentelen terveystaloustieteen apulaisprofessorina (tenure track) Jyväskylän yliopistossa. Lisäksi olen vieraillut seuraavissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa: University College London (2018), Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES (2018), Boston University (2017), University of Bamberg (2016).