Jyrki Savolainen

Taloustiede tutkii niukkojen resurssien jakamista. Tutkimuksessani olen keskittynyt suurten investointiprojektien analysointiin simulointimallien ja (reaali)optioteorian avulla. Optioteoria käsittelee mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen taloudellista arvoa. Esimerkiksi tuotantolaitoksia voidaan väliaikaisesti hintojen painuessa alle kannattavuusrajan ja avata taas hintojen noustessa. Kansainvälistyneillä markkinoilla (sähköntuotanto, kaivokset, puunjalostus, ym.) toimivien tuotantoyksikköjen tulevaisuuden tuotteet voidaan myydä kiinteällä hinnalla etukäteen tulevaisuuden kassavirtojen varmistamiseksi samalla kuitenkin luvutaan mahdollisen, mutta epävarman, hinnan nousun tuomista lisävoitoista. Muun muassa näitä varautumistoimenpiteitä voidaan kutsua yleisnimityksellä reaalioptiot. Optio-loppuosa viittaa tässä mahdollisuuteen, mutta ei pakkoon toimia. Kysymys usein onkin, että kun varautuminen maksaa, niin milloin ja miten epävarmassa maailmassa kannattaa varautua sekä mikä on varautumisesta maksettava käypä hinta.

Työskentelen tutkijatohtorina LUT-yliopistossa strategisen rahoituksen ja liiketoiminta-analyytikan tutkimusryhmissä. Ennen väittelemistä (2016) ja akateemista uraa (2017-) toimin kaivosteollisuuden eri tehtävissä vuosina 2008-2017.