Katja Kujanpää

Keitä me olemme ja mihin me kuulumme? Tätä pohtivat varhaiset kristityt ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla. Vastauksia he etsivät juutalaisista pyhistä kirjoituksista, joista myöhemmin muodostui kristittyjen Vanha testamentti. Arvovaltaisten kirjoitusten avulla kristityt rakensivat omaa identiteettiään ja linkittyivät vanhaan perinteeseen. Tutkimuksessani tarkastelen, millä tavoin kristityt hyödynsivät pyhien kirjoitusten arvovaltaa identiteettiään rakentaessaan ja mihin he ajattelivat tämän arvovallan ja auktoriteetin perustuvan. Pyhien tai muuten arvovaltaisten tekstien käyttäminen kytkeytyy myös vallan ja vaikuttamisen kysymyksiin. Esimerkiksi eduskunnan yleiskeskusteluissa Raamattu on eniten lainattu kirja. Kirjoitusten avulla varhaiset kristilliset kirjoittajat hakivat tunnustusta ja esimerkiksi perustelivat sosiaalisia rakenteita.

Tutkimukseni kuuluu eksegetiikan eli raamatuntutkimuksen alan. Työskentelin väitökseni jälkeen tutkijatohtorina Suomen Akatemian huippuyksikössä ”Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa”, joka toimi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa (www.cstt.fi). Huippuyksikön päätyttyä olen jatkanut tutkimusta Emil Aaltosen säätiön apurahalla teologisessa tiedekunnassa.