Laura Kivelä

Tutkimusaiheeni liittyvät erityisesti keliakiaan eli gluteenin aiheuttamaan elinikäiseen sairauteen. Vaikka se on yksi yleisimmistä kroonisista suolistosairauksista, monimuotoisen taudinkuvan vuoksi suuri osa potilaista on tunnistamatta. Tämä voi lisätä riskiä pysyville ja vakaville komplikaatioille, kuten heikentyneelle luuntiheydelle ja ohutsuolisyövälle. Keliakian hoitona on tiukka gluteeniton ruokavalio, mutta sen noudattaminen voi olla haastavaa ja aiheuttaa rajoituksia etenkin sosiaaliseen elämään. Tämän vuoksi potilaille suositellaan säännöllistä terveydenhuollon seurantaa, mutta usein tämä ei toteudu suositusten mukaisesti.

Mielenkiinnon kohteenani ovat mm. keliakian monimuotoisen taudinkuvan syyt ja merkitys sekä lapsena diagnoosin saaneiden potilaiden pitkäaikaisterveys ja siirtyminen aikuisuuteen. Tutkin myös terveydenhuollon toimintatapoja keliakian diagnostiikassa ja seurannassa.

Väittelin lasten keliakiaan liittyen Tampereen yliopistosta vuonna 2018 ja sain kokeellisen lastentautiopin dosentin arvonimen vuonna 2021. Toimin senioritutkijana Tampereen yliopiston Keliakiatutkimuskeskuksessa sekä lastentauteihin erikoistuvana lääkärinä HUS:ssa.