Lauri Holappa

Tutkin avaruussäätä, jolla viitataan Auringon aktiivisuuden vaikutuksiin Maan lähiavaruudessa. Esimerkkejä haitallisista avaruussääilmiöstä ovat vauriot satelliiteissa ja sähköverkoissa, astronauteille haitallinen hiukkassäteily sekä häiriöt GPS-paikannuksessa. Toisaalta avaruussäähän liittyy myös mukavia ilmiöitä, kuten näyttäviä revontulia.

Tutkimukseni keskittyy tällä hetkellä erityisesti aurinkotuulen ja sen kuljettaman interplanetaarisen magneettikentän vuorovaikutukseen Maan magneettikentän kanssa. Käytän tutkimuksessa hyväksi mittauksia satelliiteista ja Maan pinnalla sijaitsevista instrumenteista. Näillä mittauksia on kuitenkin saatavilla avaruudesta vain harvakseltaan, mikä on yksi avaruustutkimuksen perushaasteista. Harvan mittausverkon puutteita pyrin täydentämään numeerisilla tietokonemalleilla.

Väittelin vuonna 2017, jonka jälkeen olen tehnyt kaksi tutkijavierailua NASA Goddard Space Flight Center -tutkimuskeskukseen, Washington DC:n läheisyyteen. Toimin tällä hetkellä Suomen Akatemian tutkijatohtorina Oulun yliopistossa.

Kotisivu: https://www.oulu.fi/university/researcher/lauri-holappa