Lilli Kaarakka

Toimin metsänhoidon apulaisprofessorina Kalifornian osavaltion ylipistossa, San Luis Obispossa. Väitöskirjassani (University of Helsinki, 2018) määritin maaperän rakenteeseen ja kemialliseen koostumukseen vaikuttavien toimenpiteiden pitkäaikaisvaikutuksia metsämaaperän ja -kasvillisuuden rakenteeseen, toimintaan ja toipumiseen. Väitöksen jälkeisessä tutkimuksessa Koloradon yliopistossa selvitin metsänhoidollisia menetelmiä, joilla voidaan maksimoida talousmetsiin sitoutuvan hiilen määrä ja erityisesti huomioida metsämaaperä yhtenä komponenttina metsänhoidossa ja hiilen varastona. Metsien käytön lisäämistä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi ja metsien suojelemista hiilivarastoina pidetään potentiaalisesti merkittävinä toimina, joilla ilmastonmuutosta voidaan torjua kustannustehokkaasti. Metsien häiriödynamiikka on kuitenkin muuttunut nopeasti viime vuosien aikana, erityisesti läntisessä osassa Yhdysvaltoja, joissa monet alueet kärsivät kuivuuden ruokkimista metsäpaloista.

Nykyinen tutkimukseni ammentaa näistä teemoista, ja lisäksi pyrkii selvittämään metsien hiilen päästökaupan tehokkuutta ja siihen liittyviä riskejä Yhdysvalloissa.

www.lillikaarakka.com
https://nres.calpoly.edu/dr-lilli-kaarakka