Markus Kari

Nykyoikeushistorian tutkimuksessa eritellään aikamme oikeuden muotoutumista ja muutosta. Olen kiinnostunut oikeudesta yhteiskunnallisena ilmiönä, johon vaikuttavat muun muassa poliittiset päätökset, taloudelliset reunaehdot, kansainväliset esimerkit ja oikeudelliset instituutiot. Oma tutkimukseni on keskittynyt Suomen itsenäisyyden ajan oikeudellisiin ilmiöihin. Väitöskirjassani esittelin tulkintani Suomen rahoitusmarkkinoiden synnystä 1980-luvulla. Post-doc -tutkimuksissani olen eritellyt korkeimman hallinto-oikeuden ja yhteiskunnan suhdetta sekä poliisikoulutusta. Tällä hetkellä perehdyn oikeuden modernisaatioon ilmailuoikeuden muutoksen kautta ja erittelen eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksia. Olen virkavapaalla valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan tehtävästä.