Matti Silveri

Tutkin kvanttilaitteita, -simulaatioita ja -informaatiota. Yhdistän analyyttisiä, numeerisia ja yhteistyökumppaneiden avulla myös kokeellisen fysiikan menetelmiä. Tutkimusaiheet liittyvät suprajohtavista sähköpiireistä rakennettujen kvanttibittien tai kvanttibittijoukkojen fysiikkaan. Kysymyksinä on, että minkälaisia esimerkiksi materiaalifysiikan malleja voidaan mahdollisesti ratkaista lähitulevaisuuden kvanttisimulaatioilla, ja miten näihin kvanttisimulaatioihin vaikuttavat kvanttilaitteiden epäideaalisuudet. Johdan Suomen Akatemian ja Emil Aaltosen säätiön rahoittamaa projektia ‘Lokalisaatio ja dissipaatio surpajohtavissa kvanttisimulaatioissa’.

Tutkimusesittely Nuorten Tiedeakatemian akatemiaklubilla aiheena “Kvantti-informaation virheenkorjaus