Minna Karjalainen

Työskentelen Laskennallisen lääketieteen tutkimusryhmässä Oulun yliopistossa. Tutkimusalani on ihmisgenetiikka. Olen tutkinut useita vuosia ennenaikaisen synnytyksen ja pienten lasten keuhkosairauksien perinnöllistä taustaa. Tällä hetkellä työni keskittyy kardiometabolisten sairauksien tutkimiseen laajoja biologisia aineistoja hyödyntämällä.  

Olen peruskoulutukseltani biologi. Maisteriksi valmistumisen jälkeen olen työskennellyt väitöskirja- ja postdoc-tutkijana lääketieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimukseni pääpaino on ihmisen sairauksien perinnöllisen taustan selvittämisessä.