Mona Moisala

Olen kiinnostunut keskittymiskyvyn aivoperustasta ja muun muassa siitä, mitä aivoissa tapahtuu kun yritämme keskittyä moneen asiaan samanaikaisesti (engl. multitasking). Käytän työssäni modernin aivokuvantamisen menetelmiä kurkistaakseni ihmisten aivoihin silloin, kun he tekevät keskittymistä vaativia tehtäviä. Olen myös tutkinut sitä, miten erilaiset teknologian käyttötavat vaikuttavat erityisesti nuorten aivojen kehitykseen ja keskittymiskykyyn. Olen tutkimuksissani muun muassa näyttänyt, että tietokonepelien pelaaminen on yhteydessä tehokkaampaan tarkkaavaisuuden suuntaamiseen nuorilla suomalaisilla koehenkilöillä. Toimin tutkijatohtorina Attention and Memory Networks -tutkimusryhmässä Helsingin yliopistolla (https://blogs.helsinki.fi/attention-memory-brain/).