Polaris Koi

Toimijuuteen liittyviä peruskykyjä, kuten päätöksentekoa ja itsekontrollia, pidetään usein yksilölähtöisinä, selitykseltään neurologisina ja ei-poliittisina. Tutkimuksessani tarkastelen olosuhteita ja tilannetekijöitä olennaisena osana näitä kognitiivisia prosesseja. Biologisten erojen lisäksi myös sosiaaliset tekijät ja yhteiskunnalliset rakenteet voivat sekä tukea että rapauttaa päätöksenteko- ja itsekontrollikykyjämme.

Teen filosofista ja poikkitieteellistä tutkimusta ihmisen toimijuuteen ja käyttäytymiseen liittyvien peruskäsitteiden parissa. Käyttäytymis- ja neurotieteet edellyttävät paitsi kvantitatiivista tutkimusta, myös teoriatyötä alojen peruskäsitteiden parissa ja näenkin filosofisella tutkimuksella tärkeän osan laajemmassa tiedeyhteisössä sekä siinä, miten yhteiskuntana opimme ymmärtämään omaa ja toistemme toimijuutta. Minua kiinnostaa myös ihmisen kognitiivinen monimuotoisuus ja olenkin työskennellyt yksilöllisten psykologisten erojen, neurodiversiteetin ja psykiatristen käsitteiden parissa.

Työskentelen tällä hetkellä Turun yliopistolla erikoistutkijana monitieteellisessä STN Ilmastotuuppaus -hankkeessa, joka tutkii käyttäytymistieteiden hyödyntämistä osana ilmastopolitiikkaa. Itsekontrollia ja ADHD:ta käsittelevä väitöstutkimukseni valmistui samassa yliopistossa 2021. Aiemmin olin mm. nuorempana tutkijana Virginian yliopistosta käsin johdetussa Genetics and Human Agency -hankkeessa, joka tarkasteli käyttäytymisgenetiikan ydinkysymyksiä sekä niihin liittyviä filosofisia teemoja.

www.polariskoi.com