Reima Välimäki

Olen keskiajan historian tutkija, joka on kiinnostunut myös keskiajan merkityksistä nykyhetken kulttuurissa. Keskiaika on aikakausi, johon omaa aikaa on peilattu jo vuosisatojen ajan. Välillä keskiaika on edustanut taikauskoa ja barbariaa, toisinaan kansakunnan kunnian päiviä ja ritarillisia hyveitä. Identiteetin muovaajana ja populaarikulttuurin inspiroijana keskiaika on myös 2020-luvulla erittäin ajankohtainen.

Väitöstutkimukseni käsitteli harhaoppisuutta ja kerettiläisyyden inkvisitiota myöhäiskeskiajan Saksassa, aiheenaan inkvisiittori Petrus Zwickerin toiminta ja kirjoittaminen valdesilaisia harhaoppisia vastaan. Tutkimuksen aineistona oli kymmeniä huonosti tunnettuja käsikirjoituksia. Ajattelen, että historiantutkijan työn parhaita hetkiä on avata vuosisatoja vanha käsikirjoitus, jonka sisältö on ratkaistava arvoitus.

Postdoc-tutkijana olen laajentanut osaamistani digitaalisten ihmistieteiden suuntaan, ja tutkinut antiikin ja keskiajan latinankielisten tekstien tekijyyttä tietokoneavusteisin menetelmin. Tällä hetkellä tutkin tekstin uudelleenkäyttöä eli lainauksia ja vaikutteita keskiajan poleemisessa kirjallisuudessa. Viime aikoina olen kiinnostunut sosiaalisen verkostoanalyysin mahdollisuuksista sekä paavin kuurian että harhaoppisten yhteisöjen mallintamisessa.

Vaikka keskiajantutkimus on ydinosaamistani, olen tutkinut myös keskiajan poliittista käyttöä ja pseudohistorioita. Johdan Emil Aaltosen säätiön rahoittamaa projektia (2019-2022), jossa tutkimme rautakautta ja keskiaikaa koskevien pseudohistorioiden leviämistä suomalaisessa ja venäläisessä internetissä.

 

Twitter: @ReimaVlimki
Kotisivu: https://reimavalimaki.com/
Tutkimusprojektin sivu: https://sites.utu.fi/pseudohistoria/