Samuli Junttila

Teknologian kehitys avaa uusia mahdollisuuksia havainnoida ympäristöämme sellaisilla aallonpituusalueilla, jotka eivät ole ihmissilmin havaittavissa. Entistä tarkemmat mittausmenetelmät mahdollistavat erilaisten ilmiöiden tutkimisen sekä paikassa että ajassa. Tutkimustani motivoi luonnon syvempi ymmärtäminen erilaisten kaukokartoitusteknologioiden avulla, kuten laserkeilaimien ja satelliittien avulla. Väitöskirjassani kehitin laserkeilaukseen perustuvia menetelmiä, joilla voidaan mitata puiden terveydentilaa puoliautomaattisesti. Nykyisessä tutkimushankkeessani tutkin puiden vesidynamiikkaa ja pyrin lisäämään ymmärrystä siitä, miten vesi liikkuu maaperän, puiden ja ilmakehän muodostamassa jatkumossa. Kehittämäni menetelmät auttavat arvioimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsien terveydelle sekä ennustamaan metsien tulevaa kehitystä.

Tutkimuksen tekemisen lisäksi olen kiinnostunut luovasta tiedeviestinnästä. Tuotin väitöskirjastani musiikkivideon, jonka Science-tiedelehti palkitsi vuoden 2020 ”Dance your PhD”-palkinnolla.

Olen väitellyt metsätieteistä Helsingin yliopistosta 2019 ja työskentelen nyt Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolla tutkijatohtorina oman Suomen Akatemian rahoittaman kolmivuotisen hankkeen turvin.

Twitter: @SamuliJunttila

Kotisivu: www.idanproffa.com

Kuva: Mete Ufacik