Susi Lehtola

Laskennallinen kemia keskittyy esimerkiksi kemiallisten reaktioiden mallintamiseen numeerisesti. Oma tutkimukseni keskittyy elektronirakenneteoriaan, jonka avulla voidaan määrittää vaikkapa molekyylin rakenne eli atomiytimien sijainnit hyvinkin tarkasti. Elektronirakenneteoriassa voidaan käyttää useanlaisia likiarvoistuksia eri mittaskaaloilla. Likiarvoistukset voidaan jakaa kahteen luokkaan: ns. yksihiukkas- tai monihiukkaskantaan. Ensin mainitun voidaan ajatella tarkastelevan keskenään vuorovaikuttamattomien elektronien ratkaisun tarkkuutta keskeiskenttäteoriassa, kun taas jälkimmäisessä tarkastellaan kuinka hyvin elektronien hetkittäiset vuorovaikutukset on mallinnettu. Tarkka elektronirakenteen ratkaisu vaatii sekä hyvää yksihiukkas- että monihiukkaskuvaa. Omassa tutkimuksessani olen työskennellyt kummankin kuvan kehittämiseksi, tosin monihiukkaskuvan ongelmat ovat käytännön sovellutusten kannalta kaikkein tärkeimmät.

Olen taustaltani teoreettinen fyysikko. Väittelin Helsingissä 2013, olin vuoden Aallossa post-doccina, ja sittemmin Kalifornian yliopistolla Berkeleyssä kolme vuotta. Työskentelen tällä hetkellä Helsingin yliopiston kemian laitoksella kolmivuotisessa Suomen Akatemian tutkijatohtorihankkeessa.

Kotisivu: https://susilehtola.github.io/