Tero Vanhanen

Olen kertomuksien tunnevaikutuksiin erikoistunut kirjallisuudentutkija ja opettaja. Tutkimustyössäni selvitän, millaisia retorisia ja kerronnallisia keinoja kertomukset käyttävät vaikuttaakseen tunteisiin ja asenteisiimme. Miten kertomukset pyrkivät tuottamaan tunnekokemuksia yleisössään — ja millä tavoin kertomukset voivat muuttaa asenteitamme ja tuntemuksiamme todellista maailmaa kohtaan? Olen esimerkiksi selvittänyt, miten uusnatsipiirien ihannoima jännitysromaani on innoittanut todellisia terroristi-iskuja, jotka ovat pikkutarkasti mallinnettu tarinan fiktiivisten iskujen pohjalta. Mitä paremmin ymmärrämme niitä mekanismeja, joilla kertomukset vaikuttavat meihin, sen paremmin voimme myös vastustaa niiden mahdollisesti manipulatiivisia pyrkimyksiä. Tämän hetkinen tutkimukseni keskittyy erityisesti tunteiden rooliin viihdekirjallisuudessa ja populaarikulttuurissa.

Tutkimuksen ohella olen panostanut myös opetustyöhön. Toimin tällä hetkellä Turun yliopiston yliopisto-opettajana. Peruskurssien lisäksi opetan myös omaan tutkimukseeni niveltyviä luentosarjoja aina aristoteelisesta retoriikasta populaarikirjallisuuden historiaan ja pahuuden ongelmaan kirjallisuudessa. Yliopiston ulkopuolella toimin retoriikkakouluttajana yrityksille ja järjestöille, tarjoten koulutuksia retoriikasta sekä tarinallisuuden hyödyntämisessä viestinnässä.