Tuukka Kauhanen

Tutkin Vanhaa testamenttia tekstikritiikin näkökulmasta: Mitä tekstissä todennäköisimmin alun perin luki? Kysymys on olennainen raamatuntutkimuksen kannalta, sillä kaikki muinaiset ja antiikin tekstit ovat historiansa aikana muuttuneet käsin kopioimisen johdosta. Teksteihin on myös tehty tietoisia sisällöllisiä ja tyylillisiä muutoksia. Erityisalaani on Vanhan testamentin antiikkisen kreikankielisen käännöksen, nk. Septuagintan, tekstintutkimus. Tämä käännös on tärkeä tekstilähde Vanhan testamentin alkuperäisen hepreankielisen muodon jäljittämiseksi. Parhaillaan työskentelen akatemiatutkijana päätyönäni tuottaa Toisen Samuelin kirjan Septuaginta-käännöksen kriittinen editio. Editiota varten käsikirjoitusten, joita on n. 60, väliset erot syötetään tietokantaan, josta algoritmi järjestelee ja tulostaa datan käyttäjän haluamaan muotoon. Lopullinen editio julkaistaan sekä painettuna kirjana että sähköisenä editiona, jossa on mahdollisuus tietokantahakuihin. Apunani on pieni tiimi Helsingissä sekä runsas joukko ulkomaisia yhteistyökumppaneita mm. Saksassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa. Johdan akatemiahanketta ”Septuagintan varhaiset käännökset” (Helsingin yliopisto, 20192023).