Ville Vaskonen

Vuonna 2015 LIGO laitteisto havaitsi ensimmäisen kerran gravitaatioaaltoja. Nämä gravitaatioaallot olivat peräisin mustien aukkojen yhdistymisestä jossa kolmen auringon massan verran energiaa vapautui gravitaatioaaltojen muodossa miljardi vuotta sitten. Tämä Nobel palkinnollakin tunnustettu havainto aloitti uuden aikakauden modernissa kosmologiassa ja astrofysikassa.

Minun tutkimukseni liittyy läheisesti gravitaatioaaltohavaintoihin. Monet kosmologiset sekä astrofysikaaliset prosessit tuottavat gravitaatioaaltoja ja lähitulevaisuudessa lukuisat uudet laitteistot etsivät gravitaatioaaltosignaaleja. Tutkimuksessani pyrin selvittämään millaisia gravitaatioaaltosignaaleja erilaiset kosmologiset prosessit tuottavat ja kuinka näitä signaaleja havaitsemalla voidaan etsiä vastauksia sellaisiin modernin fysiikan avoimiin kysymyksiin kuten: Mitä on pimeä aine? Mikä selittää maailmankaikkeuden baryoniasymmetrian? Mitä tapahtui ensimmäisten sekuntien aikana varhaisessa maailmankaikkeudessa?

Olen kotoisin Joensuusta. Opiskelin fysiikkaa Jyväskylän yliopistossa, josta väittelin filosofian tohtoriksi vuonna 2016. Tämän jälkeen olen työskennellyt tutkijatohtorina Tallinnassa korkean energian ja laskennallisen fysiikan laboratoriossa (2016-2018), sekä King’s College:ssa Lontoossa teoreettisen hiukkasfysiikan ja kosmologian ryhmässä (2018-2020). Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina Barcelonassa korkean energian fysiikan instituutissa IFAE:ssa.