Vuokko Heikinheimo

Olen taustaltani geoinformatiikkaan erikoistunut maantieteilijä. Geoinformatiikka hyödyntää paikkatietoja maantieteellisten ilmiöiden ja niiden yhteisvaikutusten tarkasteluun. Olen kiinnostunut hyödyntämään geoinformatiikan menetelmiä meneillään olevan kestävyyskriisin tarkasteluun ja mahdollisten ratkaisujen löytämiseen etenkin yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta.

Omassa tutkimustyössäni olen hyödyntänyt satelliittikuvia ja laserkeilausaineistoja maankäytön muutosten ja puuston hiilivarastojen tutkimiseen, tieverkko- ja aikatauluaineistoja maantieteellisen saavutettavuuden mallintamiseen, sekä mobiiliaineistoja ihmisten liikkumisen ymmärtämiseen. Väitöskirjassani tutkin käyttäjälähtöisten paikkatietoaineistojen, kuten sosiaalisen median ja urheilusovellusdatan hyödyntämistä kansallispuistojen ja viheralueiden käytön tutkimuksessa.

Tutkimuksen ohella olen kiinnostunut (paikka)tiedon avoimuudesta, sekä joukkoistamisesta etenkin OpenStreetMap -projektiin liittyen.

Valmistuin filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta 2021. Olen työskennellyt useissa opetus- ja tutkimustehtävissä osana Digital Geography Lab -tutkimusryhmää Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Tällä hetkellä työskentelen erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksessa kaupunkiseutujen kestävyysmurrokseen liittyvien kysymysten parissa.