Oppilaan palaute Tutkija tavattavissa -palveluun

Lue rauhassa kysymykset ja vastaa vapaasti oman mielipiteesi ja muistikuviesi mukaan. Palaute annetaan nimettömänä, emmekä julkaise kenenkään yksilöllisiä tietoja eteenpäin. Mahdolliset lainaukset julkaistaan anonyymeinä ja siten, ettei vastaajaa voi niistä tunnistaa. Vastauksilla pyritään kehittämään palvelua ja tutkimaan tutkijavierailuiden vaikutuksia.