Elevens respons/feedback till Träffa en forskare -servicen

Svara på frågorna i lugn och ro enligt dina åsikter och minnesbilder. Responsen ges anonymt, vi kommer inte publicera någons individuella svar. Eventuella citat publiceras anonymt, och så att ingen blir igenkänd. Vi strävar till att utveckla vår service och för att undersöka forskarbesökens påverkan med hjälp av svaren.