Forskares eller lärares respons till Träffa en forskare -servicen

Bästa forskare eller lärare!

Via det här formuläret kan du ge respons om besöket och Träffa en forskare servicen. Vad har varit bra och vad kunde vara ännu bättre? Var vänlig och berätta oss!

Responsen är anonym ifall du inte uppger namnen eller e-postadressen.