Träffa en forskare

Hem | För lärare/skolan | För forskare | Feedback | Aktuellt

 

Bästa forskare eller lärare!

Via det här formuläret kan du ge feedback om besöket och Träffa en forskare evenemanget. Vad har varit bra och vad kunde vara ännu bättre? Berätta oss!

Feedbacken är anonym ifall du inte uppger namn eller epostadress.

Tack!