Nyheter

Träffa en forskare -tjänsten ökar intresset för forskarkarriären, berättar färsk utvärderingsrapport

Träffa en forskare-tjänsten har sedan 2019 kontinuerligt tagit forskningen närmare den finländska skolvärlden. Tjänsten samlar användarrespons från lärare och forskare, och från och med 2022 […]

Undervisnings- och kulturministeriet stöder Träffa en forskare-tjänstens tillväxt och utveckling under de kommande tre åren

Unga vetenskapsakademien har under den senaste tiden fått ett flertal goda finansieringsnyheter. Redan tidigare publicerade vi att ett understöd från Wihuris stiftelse har försäkrat Träffa […]

Unga Vetenskapsakademiens virtuella workshoppar uppmuntrar finskspråkiga forskare att göra forskarbesök på svenska – kom med!

I år strävar Träffa en forskare-tjänsten efter att förbättra sin tillgänglighet på svenska. Som en del av projektet kommer vi att erbjuda workshoppar, som uppmuntrar […]

Vårt nya koordinator Selja Taipale presenterar sig

Selja Taipale är Träffa en forskare-tjänstens nya tvåspråkiga koordinator, vars uppgift är att främja tjänstens användning i Finlands svenskspråkiga läroanstalter. Hon påbörjar projektarbetet i februari […]

Unga vetenskapsakademien i Finland har fått ett bidrag från Svenska Kulturfonden för förbättring av det svenskspråkiga utbudet inom vetenskapsfostranstjänsten “Träffa en forskare”.

Unga vetenskapsakademien i Finland har från och med år 2019 upprätthållit tjänsten Träffa en Forskare (Tutkija Tavattavissa, https://nuortentiedeakatemia.fi/sv/traffa-en-forskare/) som förmedlar forskare för virtuellskolbesök. Via Träffa […]