Vårt nya koordinator Selja Taipale presenterar sig

Selja Taipale är Träffa en forskare-tjänstens nya tvåspråkiga koordinator, vars uppgift är att främja tjänstens användning i Finlands svenskspråkiga läroanstalter. Hon påbörjar projektarbetet i februari 2024.

 

Selja, du är nu i magistersskedet av dina studier på Helsingfors universitet. Kan du berätta vad du har studerat på universitetet och vad som fick dig att välja just ditt huvudämne?

Jag studerar vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet med statskunskap som mitt huvudämne. Jag har alltid varit intresserad av samhälleliga fenomen, men jag blev förtjust i just statskunskap då jag under mitt första studieår insåg hur politik är så mycket mera än bara partipolitik. Hur makten fördelas och hur samhällets maktdynamiker reflekteras i så gott som allt runt är enligt mig otroligt fascinerande.

 Förutom den forskningslitteratur som ingår i dina studier, vad för slags fack- eller forskningslitteratur läser du mest sannolikt?

Mitt största intresseområde inom statskunskapen är deltagande och engagerande och jag läser gärna forskning inom ämnet också på min fritid.

 Varför tycker du att vetenskapsfostran är viktigt?

Vetenskapsfostran ger barn och unga goda verktyg för informationssökning, självständigt tänkande och en viss kritisk inställning i allmänhet. Dessa kunskaper är allt viktigare i dagens informationssamhälle, där alla ska kunna söka fram information och själv avgöra, vilken information man kan lita på. Genom att ta vetenskapen till klassrummet når vi också sådana barn och unga som annars upplever vetenskapen och högskolevärlden avlägsna.

 Vilka förväntningar har du för Träffa en forskare för projektåret 2024?

Målet är att göra tjänsten synligare i Svenskfinland. Jag hoppas att vi får flera svenskspråkiga forskare med och flera kontaktförfrågningar från svenskspråkiga läroanstalter. Det skulle dessutom vara fint om vi i år lyckades sänka tröskeln för finskspråkiga forskare att presentera det egna forskningsområdet också på svenska.