Esittelyssä uusi koordinaattorimme, Selja Taipale

Selja Taipale on Tutkija tavattavissa palvelun uusi kaksikieliskoordinaattori, jonka tarkoituksena on edistää palvelun tarjontaa Suomen ruotsinkielisissä oppilaitoksissa. Hän aloittaa hanketyön helmikuussa 2024.

 

Selja, olet nyt maisterivaiheen opiskelijana Helsingin yliopistossa. Kertoisitko mitä olet opiskellut yliopistossa ja miten päädyit valitsemaan pääaineesi?

Opiskelen Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, pääaineenani valtio-oppi. Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä, mutta juuri valtio-oppiin heräsin ensimmäisenä opintovuotenani huomatessani, että politiikka on niin paljon muutakin kuin vain puoluepolitiikka. Se, miten valta jakautuu ja kuinka yhteiskunnan valta-asemat heijastuvat oikeastaan kaikkeen ympärillämme on minusta hurjan kiinnostavaa.

Kun et lue opintoihisi liittyvää tutkimuskirjallisuutta, mitä tieto- tai tutkimuskirjallisuutta todennäköisesti olet lukemassa?

Suurimmat kiinnostuksenkohteeni valtio-opin sisällä ovat osallistuminen ja osallistaminen. Luen näihin aiheisiin liittyvää kirjallisuutta mielelläni myös vapaa-ajallani.

Miksi tiedekasvatus on mielestäsi yhteiskunnallisesti tärkeää?

Tiedekasvatus antaa lapsille ja nuorille hyvät eväät tiedon hankkimiseen, itsenäiseen ajatteluun ja tiettyyn kriittisyyteen ylipäätään. Nämä ovat yhä tärkeämpiä taitoja tietoyhteiskunnassamme, jossa jokaisen tulisi itse osata löytää tietoa ja päätellä, mihin tietoon uskoa. Tuomalla tieteen luokkahuoneeseen tavoitamme myös ne lapset ja nuoret, joille tiede ja korkeakoulumaailma saattavat muuten tuntua kaukaisilta.

Mitä odotuksia sinulla on Tutkija tavattavissa hankevuodelle 2024?

Tavoitteena on tehdä palvelua näkyvämmäksi ruotsinkielisessä Suomessa. Toivon, että saamme mukaan enemmän ruotsinkielisiä tutkijoita ja enemmän käyntipyyntöjä ruotsinkielisiltä oppilaitoksilta. Lisäksi olisi hienoa, jos me tänä vuonna onnistuisimme myös alentamaan suomenkielisten tutkijoiden kynnystä ottaa oma tutkimusaihe haltuun myös ruotsiksi.