Hae Nuorten Tiedeakatemian jäsenyyttä!

Hyvä urasi alkuvaiheessa oleva väitellyt tutkija! Haluatko mukaan vahvistamaan tieteen asemaa yhteiskunnassa osana monitieteistä tutkijayhteisöä? Kiinnostaako sinua verkostoitua eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja olla mukana tekemässä nuorten tutkijoiden työtä näkyvämmäksi? Innostaako tieteen ulottaminen koulumaailmaan tai uudenlaisten vaikuttamis- ja viestintäkeinojen ideointi? Haluatko käydä keskustelua kansainvälisen tutkijayhteisön kanssa yli tieteenalarajojen?

Nuorten Tiedeakatemia on vuonna 2017 perustettu akatemia, joka edustaa Suomen nuorten tieteentekijöiden parhaimmistoa. Nuorten Tiedeakatemia toimii Suomalaisen Tiedeakatemian yhteydessä. Kutsumenettelyn lisäksi yhteisön jäsenyyttä voi tänä vuonna kolmatta kertaa hakea. Ehdotamme jäseniä Suomalaiselle Tiedeakatemialle, jonka hallitus tekee lopullisen päätöksen seuraavalle nelivuotiskaudelle (2024-2028) jäseniksi otettavista tutkijoista.

Toimintamme on pääosin suomenkielistä, mutta suomen kielen taito ei ole jäsenyyskriteeri. Toivomme hakijoilta kuitenkin motivaatiota suomen kielen opiskeluun ja kielelle altistumiseen tilaisuuksissamme.

Tutustu alla oleviin ohjeisiin ja jäsenyyskriteereihin ja hae jäsenyyttä viimeistään 29.2.2024. Valitsemme hakijoiden joukosta noin 10 kandidaattia, jotka haastatellaan viikoilla 11 ja 12.  Tieto valituista jäsenistä julkistetaan kesällä 2024 ja jäsenyyskausi alkaa syyskuussa 2024.

 

Hakuprosessi ja valintakriteerit

Nuorten Tiedeakatemian jäsenyyttä haetaan oheisella lomakkeella, jonka voi täyttää suomeksi tai englanniksi. Lomakkeessa kysytään seuraavia tietoja (lomakkeen tallentaminen kesken täyttämisen ei ole mahdollista, joten kerääthän tiedot täytettäväksi yhdellä kerralla):

  • Nimi ja syntymävuosi
  • Tieteenala ja nykyinen affiliaatio
  • Väitösvuosi ja -paikka
  • Motivaatio Nuorten Tiedeakatemian jäsenyyteen (max 4 500 merkkiä)
  • Akateemiset ansiot (max 4 500 merkkiä)
  • Muut olennaiseksi katsotut ansiot ja valinnassa huomioitavat asiat
  • Viisi tärkeintä tieteellistä julkaisua
  • Kotisivu ja ORCID-tunnus

Ensimmäisessä vaiheessa Nuorten Tiedeakatemian hallitus arvioi hakemukset vähimmäiskriteerien täyttymisen osalta. Hakijan tulee olla suomalainen tai Suomessa asuva, oman tieteenalansa kriteereillä uravaiheeseensa nähden ansioitunut ja lupaava nuori tutkija. Nuorella tutkijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä viiden vuoden sisään väitelleitä ja alle 40-vuotiaita tutkijan uraa jatkavia tieteentekijöitä (s. 1984 tai myöhemmin / väitellyt 2019 tai myöhemmin). Hyvin perustelluista syistä kriteereistä on mahdollista joustaa. Väittelyluvan saaminen tai esitarkastusvaihe ei vielä riitä jäsenyyden hakemiseen.

Valinnoissa pyritään mahdollistamaan paikkojen jakautuminen eri tieteenaloille ja etenkin sellaisille tieteenaloille, joilta Nuorten Tiedeakatemiassa ei ole vielä edustusta. Riittävän ansioituneet hakijat arvioidaan motivaatioperusteluja painottaen. Noin kymmenen hakijaa kutsutaan haastatteluihin ja haastateltavia valittaessa huomioidaan myös, että kutsuttavien joukossa olisi mahdollisimman laaja kirjo eri tieteenalojen edustajia. 

Lopulliset valinnat tehdään perustellun motivaation ja haastattelun perusteella. Valituksi tulleita, vähintään viittä hakijaa Nuorten Tiedeakatemian hallitus ehdottaa valittavaksi seuraavalle jäsenyyskaudelle (2024-2028).

Hae jäsenyyttä 29.2. mennessä tällä lomakkeella!

Tiedustelut: riikka.hiltunen[at]yaf.fi