Undervisnings- och kulturministeriet stöder Träffa en forskare-tjänstens tillväxt och utveckling under de kommande tre åren

Unga vetenskapsakademien har under den senaste tiden fått ett flertal goda finansieringsnyheter. Redan tidigare publicerade vi att ett understöd från Wihuris stiftelse har försäkrat Träffa en forskares fortsättning inför de kommande tre åren. Nu har även undervisnings- och kulturministeriet beviljat tjänsten understöd för den kommande treårsperioden. Under treårsperioden ska tjänstens ordinarie verksamhet fortsätta fullödigt, samtidigt som vi strävar efter att utöka användarmängderna och forskarpoolens utsträckning. En målsättning är att även skapa stödmaterial för att främja forskarbesöken. För tillfället arbetar vi på en virtuell vetenskapstidskrift för unga, vars artiklar vi beställer från tjänstens forskarpool. Lärarna kan be eleverna läsa artiklarna på förhand och på detta sätt underlätta elevernas förberedande inför forskarbesöket. Andra delmoment som ska piloteras under projektperioden är bland annat forskarbesök till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt vetenskapsfostran för vuxna.

Utvecklandet av Träffa en forskare-tjänsten för svenskspråkiga läroanstalters behov pågår som ett självständigt projekt. Projektet förverkligas med stöd av Svenska Kulturfonden.