Unga Vetenskapsakademiens virtuella workshoppar uppmuntrar finskspråkiga forskare att göra forskarbesök på svenska – kom med!

I år strävar Träffa en forskare-tjänsten efter att förbättra sin tillgänglighet på svenska. Som en del av projektet kommer vi att erbjuda workshoppar, som uppmuntrar finskspråkiga forskare till forskarbesök på svenska. Projektet genomförs med ett bidrag från Svenska Kulturfonden.

Syftet med workshoparna är att uppmuntra till att våga använda svenska, även om det känns nervöst. I workshoparna får vi höra erfarenheter av att som finsktalande ta svenskan som en del av arbetslivet, samt god praxis för att vinna över nervositeten. Deltagarna får också möjlighet att öva på att göra ett forskarbesök på svenska genom att kortfattat presentera det egna forskningsämnet.

Workshopparna är en del av projektet för att utveckla den svenskspråkiga sidan av Träffa en forskare. För närvarande är endast 10 % av tjänstens forskarpool redo att göra forskarbesök på svenska. Under 2024 är projektets målsättning att fördubbla deras antal, för att säkerställa att tjänstens tvärvetenskapliga karaktär finns tillgänglig även för svenskspråkiga skolor och institutioner.

Workshopparna är öppna för alla intresserade, oavsett språknivå. Vårens workshop äger rum onsdagen den 29 maj (kl.13-16) och höstens workshop tisdagen den 17 september (kl. 13-16). Sista anmälningsdagen för workshopen i maj är söndagen den 26 maj och för workshopen i september den 15 september.

Anmäl dig här. ← https://forms.gle/28FxSHiEXLcBCNdh7

Programmet:

  1. Välkomna!
  2. Erfarenheter och praxis

o   Vi får höra om erfarenheter av att som finskspråkig ta svenska som en del av arbetslivets vardag. Vi får också höra goda råd. Möjlighet att fråga och diskutera.

  1. Nu kör vi!

o   Deltagarna får öva på att hålla ett forskarbesök på svenska i mindre grupper.

4.    Sammanfattning och avslutning