Träffa en forskare

Hem | För lärare/skolan | För forskare | Feedback | Aktuellt

 

Bästa lärare! Genom att fylla i formuläret nedan, anmäler du ditt intresse för att fungera som värd för ett virtuellt forskarbesök i din klass eller skola!

Vänligen skicka in din besöksbegäran minst en månad före önskat datum.

“Träffa en forskare” projektet möjliggör virtuella besök av framstående forskare i grundskolor, gymnasier och yrkesskolor. Det virtuella besöket är i praktiken ett videosamtal via Skype eller motsvarande, då forskaren berättar om sitt jobb och svarar på elevernas frågor. Samtalet tar vanligen en timme i anspråk, och vi rekommenderar att eleverna ger sina frågor åt forskaren på förhand. På så sätt kan besöket lättare integreras i pågående undervisning. Dessutom underlättar detta forskarens förberedelser.

Forskare som önskar ställa upp anmäler sitt intresse genom att förmedla uppgifter om sitt forskningsområde och sina kontaktuppgifter till “Träffa en forskare” projektet. Skolor som är intresserade av att delta fyller i en egen blankett där det framgår för vilken årskurs och i vilket undervisningsämne besöket skall ingå i. “Träffa en forskare” projektet sköter sedan om att sammanföra skolor med forskare. Skolan och forskaren bör emellertid gemensamt komma överens om tidpunkten som passar bägge bäst. Vi önskar att både skolans kontaktperson och forskaren fyller i feedback-formuläret efter besöket.

Vänligen fyll i en skild blankett för varje besök ni önskar. Ifall ni önskar flera besök till samma skola (t.ex. för olika klasser eller ämnen), bör ni fylla i blanketten flera gånger.

Skolans / Lärarens förberedelser

  • Fylla i webblanketten för skolan för att meddela att ni önskar få ett virtuellt besök av en forskare.
  • Då ni fått kontaktuppgifterna till en forskare, ta kontakt med hen och kom överens om en tidpunkt som passar båda, samt andra detaljer.
  • Samla in frågor från eleverna som kan ges åt forskaren på förhand.
  • Organisera undervisningen där besöket ingår.
  • Fyll i feedback-formuläret efter besöket.

Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi hanterar din persondata för “Träffa en forskare” projektet. Vi överlåter inte din persondata åt utomstående.

Selja Taipale som fungerar som expert inom Unga vetenskapsakademien i Finland svarar gärna på dina frågor: