Träffa en forskare

Hem | För lärare/skolan | För forskare | Feedback | Aktuellt

 

Bästa forskare! Genom att fylla i formuläret nedan, anmäler du ditt intresse för att delta i ett virtuellt forskarbesök i klass eller skola!

Du kan även fylla i formuläret i egenskap av representant för ett forskningsprojekt. I detta fall kan ni inom projektet komma överens om vem av forskarna besöker skolan då ni fått kontaktuppgifterna till en skola. Om du önskar anmäla ett projekt, skriv fyll då in kontaktuppgifterna för projektets kontaktperson.

“Träffa en forskare” projektet möjliggör virtuella besök av framstående forskare i grundskolor, gymnasier och yrkesskolor. Det virtuella besöket är i praktiken ett videosamtal via Skype eller motsvarande, där forskaren berättar om sitt jobb och svarar på elevernas frågor. Det virtuella besöket tar vanligen en timme i anspråk, och eleverna rekommenderas förmedla sina frågor åt forskaren på förhand. På så sätt kan besöket lättare integreras i pågående undervisning. Dessutom underlättar detta forskarens förberedelser.

Forskare som önskar ställa upp anmäler sitt intresse genom att fylla i anmälningsblanketten för “Träffa en forskare” projektet, där hen beskriver sitt forskningsområde och ger projektet sina kontaktuppgifter. Skolor som är intresserade av att delta fyller i en egen blankett där det framgår för vilken årskurs och i vilket undervisningsämne besöket skall ingå i. “Träffa en forskare” projektet sköter sedan om att sammanföra skolor med forskare. Skolan och forskare frå sedan sinsemellan komma överens om den tidpunkt som passar bägge bäst. Vi önskar att såväl skolans kontaktperson som forskaren fyller i vårt feedback-formulär efter besöket.

Hur forskaren förbereder sig:

  • Meddelar sitt intresse genom fylla i webblanketten för forskare.
  • Då hen fått kontaktuppgifterna till en lärare/skola, kommer överens om en tidpunkt som passar båda, samt andra detaljer.
  • Förbereder svar till de frågor som skolan skickat in på förhand och gör även andra nödvändiga förberedelser för besöket.
  • Fyll i feedback-formuläret efter besöket.

Genom att fylla i formuläret godkänner du att vi hanterar din persondata inom ramen för “Träffa en forskare” projektet. Vi överlåter inte din persondata till utomstående.

Selja Taipale som fungerar som expert vid Finlands Unga Akademi svarar gärna på eventuella frågor: