Tutkija tavattavissa

EtusivuOpettajalle/koululle | Tutkijalle | PalauteAjankohtaista

 

Hyvä tutkija! Tervetuloa ilmoittautumaan Tutkija tavattavissa -palveluun! Täyttämällä lomakkeen saat mahdollisuuden osallistua virtuaalisena asiantuntijavierailijana koulun/lukion/oppilaitoksen tunnilla. Voit ilmoittaa palveluun myös kokonaisen hankkeen, jolloin voitte hankkeen sisäisesti neuvotella ja vaihdella koulun kulloinkin käytössä olevaa virtuaaliasiantuntijaa. Ilmoita tällöin lomakkeella hankkeen yhteyshenkilön tiedot.

Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa virtuaaliset tutkijavierailut peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset). Tutkijavierailut toteutetaan Skypen tai muun videopuhelupalvelun välityksellä. Vierailu kestää yleensä yhden oppitunnin verran, ja sitä varten oppilaat/opiskelijat laativat etukäteen tutkijalle joukon kysymyksiä vastattavaksi. Tämä helpottaa tutkijan valmistautumista ja parantaa vierailun kytkeytymistä oppituntien/kurssien sisältöihin.

Vapaaehtoiset tutkijat voivat ilmoittautua mukaan palveluun täyttämällä yhteystietonsa sekä tietoja tutkimusalastaan. Koulut ja opettajat puolestaan täyttävät oman lomakkeensa, jossa kertovat, minkä luokka-asteen mille oppitunnille/kurssille he tutkijan vierailua toivovat. Tämän jälkeen palvelun koordinaattoritaho yhdistää tutkijat ja koulut keskenään. Tutkija ja koulu sopivat sen jälkeen tarkan aikataulun ja muut yksityiskohdat keskenään. Vierailun toteuduttua kumpikin osapuoli täyttää palautelomakkeen.

Mitä tutkija tekee:

  • ilmoittautuu vapaaehtoiseksi täyttämällä tutkijan lomakkeen
  • saatuaan koordinaattorilta koulun yhteystiedot, sopii koulun kanssa tapaamisen ajankohdan ja muut yksityiskohdat
  • saatuaan koulusta kysymykset, miettii niihin vastauksia, voi halutessaan valmistautua muuten (pienet demot tms.)
  • osallistuu oppitunnille videopuhelun kautta
  • täyttää vierailun toteuduttua palautelomakkeen

Mitä koulu / opettaja tekee:

  • ilmoittaa halukkuudesta saada tutkija vierailemaan oppitunnilla/kurssilla täyttämällä lomakkeen
  • saatuaan koordinaattorilta tutkijan yhteystiedot sopii tutkijan kanssa tapaamisen ajankohdan ja muut yksityiskohdat
  • teettää oppilailla/opiskelijoilla etukäteen joukon kysymyksiä tutkijalle
  • järjestää oppitunnin, jolla tutkija vierailee videopuhelun välityksellä
  • täyttää vierailun toteuduttua palautelomakkeen

Tarvittaessa annamme teknistä apua ja ideoita, jos koululla ei ole mahdollisuutta esimerkiksi Skypen lataamiseen tietokoneelle. Meidän on mahdollista järjestää yhteys esimerkiksi Whereby-palvelun kautta, jolloin ohjelman lataamista ei tarvita. Ilmoittakaa mahdollisista teknisistä erityistarpeista lomakkeella, esimerkiksi kohdassa 6.

Täyttämällä lomakkeen annat myös Nuorten Tiedeakatemialle valtuudet käsitellä henkilötietojasi osana Tutkija tavattavissa -palvelua. Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Nuorten Tiedeakatemian tiedesihteeri Johanna Ketola vastaa mielellään mahdollisiin kysymyksiisi! Hänet tavoitat sähköpostilla