Tiedevideot

EtusivuOpettajalle/koululle | Tutkijalle Palaute | Tiedevideot

Palvelu on saanut OKM:lta jatkorahoituksen tutkijavierailuiden välittämiseksi ainakin vuoden 2023 loppuun asti. Hankekauden 2022-2023 palautetta kerätään myös opiskelijoilta.

Huhtikuussa 2020 lanseerasimme  viisiosaisen Tutkija tavattavissa -tiedevideosarjan, jonka aiheet liittyvät palvelun suosituimpiin teemoihin (uskonto, ympäristö ja meret, psykologia, fysiikka, tutkijan työ ammattina). Videot soveltuvat eri oppiaineisiin ja eri luokkatasoille. 

Ensimmäinen jakso julkaistiin 6.4. ja se kertoo pääsiäisen merkityksistä ja symboliikasta. Soveltuu esimerkiksi elämänkatsomustiedon, historian, uskonnon ja kulttuurimaantiedon tunneille.  

Toinen jakso julkaistiin 27.4. ja se kertoo Itämerestä – miksi se on erityinen meri ja miten ilmastonmuutos sekä roskaantuminen siihen vaikuttavat. Video soveltuu esimerkiksi biologian, maantiedon ja ympäristötiedon tunneille.  

Kolmannessa, 11.5. julkaistussa jaksossa aiheena oli aivot erityisesti sosiaalisen neurotieteen näkökulmasta. Videolla pohdittiin vuorovaikutuksen merkitystä ihmiselle ja aivoille sekä löydettiin vastauksia siihen, miksi Covid-19-kriisin aiheuttama sosiaalinen eristäytyminen on saattanut tuntua vaikealta. Video sopii esimerkiksi psykologian ja terveystiedon oppitunnille, mutta sitä voi käyttää myös laajemmin eristäytymisen vaikutusten pohdiskeluun. 

Neljättä videota inspiroi ensimmäinen kaupallinen SpaceX-avaruuslento ja sen tarkempana teemana oli painovoima eli gravitaatio. Video soveltuu esimerkiksi fysiikan tai matematiikan tunneille. 

Viides videomme julkaistiin 10.8. ja sen aiheena oli tutkijan työ ammattina. Video soveltuu esimerkiksi oppilaanohjaukseen sekä yleisesti herättelemään kiinnostusta korkeakouluopintoja kohtaan.