Tutkija tavattavissa

EtusivuOpettajalle/koululle | Tutkijalle Palaute | Ajankohtaista

Tammikuussa 2019 avattuun palveluun on rekisteröitynyt jo noin 270 tutkijaa! Pelkästään vuonna 2020 täytimme 123 opettajien esittämää vierailupyyntöä. Kiitos kaikille tähän mennessä mukaan lähteneille! Palaute on ollut myönteistä ja kannustavaa: 85 % palvelun käyttäjistä arvio kokemuksensa hyväksi tai erinomaiseksi. Katso video palvelun käyttökokemuksista.

Etsimme opettajien pyyntöjen perusteella asiantuntijoita oppitunneille joka viikko. Toivomme opettajilta yhteydenottoa mahdollisimman aikaisessa oppitunnin suunnitteluvaiheessa, mielellään vähintään 3 viikkoa ennen toivottua ajankohtaa, jotta aikaa jää sopivien asiantuntijoiden etsimiseen, aikataulujen yhteensovittamiseen ja valmistautumiseen. 

Koronavirustilanne ja etäopetukseen siirtyminen eivät ole keskeyttäneet palvelua – päinvastoin! Virtuaaliloikka kouluissa jopa edesauttoi palvelun käytettävyyttä.

Huhtikuussa 2020 lanseerasimme virtuaalivierailujen rinnalla viisiosaisen Tutkija tavattavissa -tiedevideosarjan, jonka aiheet liittyvät palvelun suosituimpiin teemoihin (uskonto, ympäristö ja meret, psykologia, fysiikka, tutkijan työ ammattina). Videot soveltuvat eri oppiaineisiin ja eri luokkatasoille. 

Ensimmäinen jakso julkaistiin 6.4. ja se kertoo pääsiäisen merkityksistä ja symboliikasta. Soveltuu esimerkiksi elämänkatsomustiedon, historian, uskonnon ja kulttuurimaantiedon tunneille.  

Toinen jakso julkaistiin 27.4. ja se kertoo Itämerestä – miksi se on erityinen meri ja miten ilmastonmuutos sekä roskaantuminen siihen vaikuttavat. Video soveltuu esimerkiksi biologian, maantiedon ja ympäristötiedon tunneille.  

Kolmannessa, 11.5. julkaistussa jaksossa aiheena oli aivot erityisesti sosiaalisen neurotieteen näkökulmasta. Videolla pohdittiin vuorovaikutuksen merkitystä ihmiselle ja aivoille sekä löydettiin vastauksia siihen, miksi Covid-19-kriisin aiheuttama sosiaalinen eristäytyminen on saattanut tuntua vaikealta. Video sopii esimerkiksi psykologian ja terveystiedon oppitunnille, mutta sitä voi käyttää myös laajemmin eristäytymisen vaikutusten pohdiskeluun. 

Neljättä videota inspiroi ensimmäinen kaupallinen SpaceX-avaruuslento ja sen tarkempana teemana oli painovoima eli gravitaatio. Video soveltuu esimerkiksi fysiikan tai matematiikan tunneille. 

Viides videomme julkaistiin 10.8. ja sen aiheena oli tutkijan työ ammattina. Video soveltuu esimerkiksi oppilaanohjaukseen sekä yleisesti herättelemään kiinnostusta korkeakouluopintoja kohtaan. 

Ilmoitamme muutoksista ja hankkeen etenemisestä sivujemme kautta.

Tervetuloa mukaan matalan kynnyksen virtuaalivierailulle!

Päivitetty 22.12.2020