Träffa en forskare

Hem | För lärare/skolan | För forskare | Feedback | Aktuellt

 

Anmälningen för träffa en forskare evenemanget
Arrangör: Unga vetenskapsakademien i Finland

“Träffa en forskare” är en service som strävar efter att virtuellt sammanföra forskare och elever inom alla stadier (grundskola, gymnasium och yrkesskola). Varken resurser eller geografiska avstånd bör hindra vetenskapspedagogik av god kvalitet, varför deltagandet för både elever och skolor skall vara lätt och kostnadsfritt.

I menyn intill hittar du anmälningsformulären för lärare/skolan och för forskare, samt en skild blankett för feedback.

Servicen är utvecklad av Unga vetenskapsakademien i Finland i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Finlands Akademi. Projektet finansieras Undervisnings- och kulturministeriet inom ramen för särfinansiering ämnad för utveckling av forskning och utbildning.

Länk till vår dataskyddsbeskrivning.

“Träffa en forskare” är inspirerat av den globala rörelsen Skype a Scientist.