Träffa en forskare

Hem | För lärare/skolan | För forskare | Feedback | Aktuellt

 

Träffa en forskare-tjänsten hämtar vetenskap och forskning till klassrummet genom distansbesök av forskare. Tjänsten riktar sig till både grundskolan och andra stadiet.

 I tjänsten kan läraren be en forskare att besöka en lektion för att stödja undervisningen och för att fördjupa de ämnen som behandlats i klassen. Forskarbesöken genomförs via videosamtalstjänster.

Du kan gå med i tjänsten genom att fylla i ett enkelt formulär. Blanketten för lärare/skolor hittar du här och blanketten för forskare här.

Tjänstens forskarpool omfattar idag över 500 forskare från en mångfald av vetenskapsområden. Tjänsten är fullständigt kostnadsfri för användaren och kan användas utan geografiska begränsningar i hela Finland, genom hela läsåret. För tillfället når servicen över 10 000 elever årligen.

Tjänsten erbjuder forskare en enkel möjlighet att skapa samhällelig växelverkan. Särskilt forskare i tidigare skeden av forskarkarriären får värdefull erfarenhet av att fungera som en länk mellan vetenskaplig forskning och skolvärlden. Tjänsten erbjuder forskaren även möjligheten att utveckla sina kunskaper i vetenskapskommunikation.

Läraren anger på blanketten när och för vilken kurs eller lektion besöket är planerat, samt vilken åldersgrupp eleverna är. Dessutom anger läraren vilken videosamtalstjänst de önskar att använda. Efter anmält intresse kommer koordinatorn från Nuorten Tiedeakatemia att söka fram en lämplig forskare från forskarpoolen och introducerar forskaren och läraren till varandra. Efter att de kopplats ihop kommer forskaren och läraren sinsemellan överens om besökets exakta tidtabell och andra närmare detaljer. Slutligen ger både läraren och forskaren återkoppling på besöket.

Sedan hösten 2022 har vår tjänst också samlat in återkoppling från elever. Genom att samla in respons kan vi utveckla tjänsten, se tjänstens effekter och ge eleverna en röst i tjänstens utveckling.

I 2023 vi fått ett bidrag från Svenska Kulturfonden för förbättring av det svenskspråkiga utbudet inom tjänsten medan 2024.

Vårt koordinator Selja Taipale svarar gärna på alla frågor du kan ha! Du kan nå honom via e-post på