Unga vetenskapsakademien i Finland har fått ett bidrag från Svenska Kulturfonden för förbättring av det svenskspråkiga utbudet inom vetenskapsfostranstjänsten “Träffa en forskare”.

Unga vetenskapsakademien i Finland har från och med år 2019 upprätthållit tjänsten Träffa en Forskare (Tutkija Tavattavissa, https://nuortentiedeakatemia.fi/sv/traffa-en-forskare/) som förmedlar forskare för virtuellskolbesök. Via Träffa En Forskare kan skolor begära ett besök från en av de ungefär 500 forskare som är med i tjänsten, till vilken som helst av läroämnena i skolan. Även om största delen av begäran är för besök på finska, ökar andelen av begäran för besök på svenska ständigt.

Syftet med detta projekt är att förbättra tjänstens svenskspråkiga utbud genom att anställa en svenskspråkig koordinator, rekrytera fler svenskspråkiga forskare till poolen, utbilda finskspråkiga forskare samt marknadsföra tjänsten till svenskspråkiga läroanstalter.

Träffa En Forskare -tjänsten har varit mycket populär. Då behovet för tjänsten har märkts vara kontinuerligt och skolbesöken väl bemötta, håller träffa en forskare på och övergår från ett tidsbundet projekt till en ständig tjänst. Den nuvarande finansieringen fortsätter åtminstone tills slutet av 2026. Med resultaten av detta projekt är det meningen att utöka användningen av tjänsten bland svenskspråkiga läroanstalter och möjliggöra utländska forskares engelskspråkiga besök vid läroanstalterna.

Om du vill ha en Forskare till din klassrummet, du kan ställa ett begära här

Projektet startar i början av 2024