Hae Nuorten Tiedeakatemian jäsenyyttä!

Hyvä nuori* tutkija! Haluatko mukaan vahvistamaan tieteen asemaa yhteiskunnassa osana monitieteistä tutkijayhteisöä? Kiinnostaako sinua verkostoitua eri alojen asiantuntijoiden kanssa ja olla mukana tekemässä nuorten tutkijoiden työtä näkyvämmäksi? Innostaako tieteen ulottaminen koulumaailmaan tai uudenlaisten vaikuttamis- ja viestintäkeinojen ideointi? Haluatko käydä keskustelua kansainvälisen tutkijayhteisön kanssa yli tieteenalarajojen?

*5 vuoden sisään väitellyt ja alle 40-vuotias

Nuorten Tiedeakatemia on vuonna 2017 perustettu akatemia, joka edustaa Suomen nuorten tieteentekijöiden parhaimmistoa. Toistaiseksi yhteisön jäseneksi on päässyt vain kutsuttuna, mutta tänä vuonna jäsenyyttä voi ensimmäistä kertaa myös hakea. Ehdotamme jäseniä katto-organisaatiollemme Suomalaiselle Tiedeakatemialle, jonka hallitus tekee lopullisen päätöksen seuraavalle nelivuotiskaudelle (2022-2026) jäseneksi otettavista 

tutkijoista.

Tutustu alla oleviin ohjeisiin ja hae jäsenyyttä 28.2. mennessä! Lista uusista jäsenistä julkistetaan kesällä 2022.


Hakuprosessi ja valintakriteerit

Hakemukseen sisällytettävät dokumentit

  • Motivaatiokirje (yksi sivu), jossa hakija perustelee motivaatiotaan Nuorten Tiedeakatemian jäsenyyttä kohtaan selventäen myös, mitkä yhteisön toiminta-alueista kiinnostavat erityisesti.
  • Ansioluettelo (max 2 sivua)

Valinnoissa pyritään mahdollistamaan paikkojen jakautuminen eri tieteenaloille ja etenkin sellaisille tieteenaloille, joilta Nuorten Tiedeakatemiassa ei ole vielä edustusta. Ensimmäisessä vaiheessa Nuorten Tiedeakatemian hallitus arvioi hakemukset vähimmäiskriteerien täyttymisen osalta. Hakijan tulee olla suomalainen tai Suomessa asuva, oman tieteenalansa kriteereillä uravaiheeseensa nähden erityisen ansioitunut ja lupaava nuori tutkija. Nuorella tutkijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä alle viisi vuotta sitten väitelleitä ja alle 40-vuotiaita tutkijan uraa jatkavia tieteentekijöitä.

Riittävän ansioituneet hakijat arvioidaan motivaatiokirjeen sisältöä painottaen. Korkeintaan kymmenen hakijaa kutsutaan haastatteluihin ja haastateltavia valittaessa huomioidaan myös, että kutsuttavien joukossa olisi mahdollisimman laaja kirjo eri tieteenalojen edustajia. 

Lopulliset valinnat tehdään motivaatiokirjeen ja haastattelun perusteella. Valituksi tulleita viittä hakijaa Nuorten Tiedeakatemian hallitus ehdottaa valittavaksi seuraavalle jäsenyyskaudelle.

Hakemukset liitteineen toimitetaan 28.2. mennessä sähköpostitse osoitteeseen .